Професионален домоуправител - Хоум Мениджмънт Варна
   0886 636 664    0886 636 645       office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1      
Документи за изграждане на покривна фотоволтаична инсталация.

 Първоначални стъпки и необходими документи за изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия върху покривната конструкция на сграда в режим на етажна собственост, чиято обща инсталирана мощност ще бъде до 30kW.
 
1. Решение на Общото събрание на етажните собственици, взето с мнозинство не по-малко от 67% от идеалните части от общите части на сградата, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), регулиращ реда за поставяне на технически съоръжения върху сгради. В случая обаче, е по-целесъобразно да се приложи чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУЕС, т.е. решението да се вземе с единодушие (със „за” да са гласували 100% от идеалните части от общите части на сградата), тъй като поставянето на съоръжения върху покривните конструкции на сградата за по-дълъг срок, би възпрепятствало евентуалното й надстрояване, за което се изисква единодушно решение на всички етажни собственици.
 
2. Декларации с нотариално удостоверени подписи от всички етажни собственици, с които те дават съгласието си да бъде изградена съответната фотоволтаична инсталация върху покривната конструкция на сградата.
 
3. Разрешение за строеж за поставянето на фотоволтаична система върху покривни конструкции, за издаването на което, освен горепосочените документи, е необходимо да се представят в съответната община и:
 
3.1. становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа;
 
3.2. не се изисква одобряване на инвестиционен проект;
 
3.3. не е необходимо подаване на заявление в местното Електроразпределително дружество (ЕРП) за получаване на становище за присъединяване към разпределителната мрежа, тъй като сградата, върху която се изгражда фотоволтаичното съоръжение, е вече присъединена към съответното ЕРП, съгласно чл. 23 и 24 от ЗЕВИ.


ВИЖ ВСИЧКИМЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
Партньори
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.

4. НАШ ОФИС
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА
За електроенергия
За Вода
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: 052 812 112
тел.: 0886 636 664
тел.: 0886 636 645
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ


2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни