0886 636 664        office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1       ВХОД ЗА КЛИЕНТИ
ОХРАНА


Защитата на Вашия дом е основен човешки инстинкт - 
работите усилено за това което имате. 

Защо бихте го застрашили?

В Хоум Мениджмънт Варна сме посветени да Ви осигурим истинска сигурност и спокойствие.  

 Домът Ви ще се охранява 24 часа в денонощието, а достъпът на външни лица е строго регламентиран.

Освен гарантирана сигурност, това Ви позволява да се чувствате като част от една общност- съседите Ви най-вероятно ще споделят Вашите ценности и социален статус, а това винаги са били предпоставки
към създаване на топли приятелски отношения и близост.

Ние се отличаваме с непоколебима цялостност и строг етичен кодекс.


 • Осъществяване на контрол върху достъпа в Етажната собственост/Комплекса;
 • Осъществяване на пропускателен режим в комплекса през тъмната част на денонощието;
 • Изпълнява указанията дадени от управителя на Етажната собственост/Комплекса;
 • Следи за пропускателния режим на влизащите и напускащите комплекса лица;
 • Обхожда с предписаната периодичност определените му зони и маршрути, като проверява състоянието на обектите за нарушения и неправилно функциониране на техническите съоръжения;
 • Спазва стриктно графика за работа и се явява на ежедневен и периодичен инструктаж във връзка с изпълняваната работа;
 • Води точен отчет за дейността си по време на дежурството;
 • Обслужва и поддържа поверените му технически средства за изпълнение на служебните му задължения;
 • Не напуска смяната си до поемането на от колега от същата или от следващата смяна или до изтичане на работното време;
 • Изготвя писмени доклади до Управителя на ЕС за всеки случай на нарушение в Етажната собственост/Комплекса;
 • При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка правилника за вътрешния ред в Етажната собственост/Комплекса;
 • Не допуска неидентифицирани външни лица в Етажната собственост/Комплекса;
 • Своевременни и адекватни реакции при констатирани нарушения на правилника за вътрешен ред.

ВСИЧКИ УСЛУГИ

ДОМОУПРАВИТЕЛ
Управление на етажна собственост
КАСИЕР
Събиране на такси и плащане на разходи
ПОЧИСТВАНЕ
Хигиенизиране на общите жилищни части
ОНЛАЙН СПРАВКИ
Справка годишни и месечни отчети
УПРАВЛЕНИЕ НА
НЕДВИЖИМ ИМОТ

Управление на недвижим имот
ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНИ
Цялостни решения за вашия басейн
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Проектиране, създаване и поддръжка на зелени площи
ТЕХН.
ПОДДРЪЖКА

Качествената техническа поддръжка на етажната собственост
ОХРАНА
24 часа охрана и контрол върху достъпа
ВИДЕО
НАБЛЮДЕНИЕ

Ясен поглед върху Вашата сграда
ЮРИДИЧЕСКИ
УСЛУГИ

Юридически услуги
МЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА
BIC: STSABGSF IBAN: BG69STSA93000026730496
Получател: ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА” ЕООД
ОСНОВАНИЕ:
ж.к...............,ул................... ,вх...........,ет............,ап........... ,месечна вноска ..........(месец) или ж.к...............,ул................... ,вх...........,ет............,ап........... ремонт ...."
ВАЖНО е да започнете основанието на преводното нареждане с точния номер и адрес на Вашия апартамент.

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: (+359) 886 636 664
тел.: (+359) 886 636 623
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ2021, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни