Професионален домоуправител - Хоум Мениджмънт Варна
   0886 636 664    0886 636 645       office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1      
Актуално

Минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. за въвеждане в екплоатация на строежи в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
НАРЕДБА за обществения ред на територията на община Варна.
НАРЕДБА за обществения ред на територията на община Варна.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Приета с решение № 1023-8(28)/10.08.2022 г. на Общински съвет - Варна
Остъкляване на тераса.
Остъкляване на тераса.
При желание за остъкляване, първо трябва да изясним дали е лоджия, балкон или тераса. Законът за устройство на територията дава определение за различните видове:
Документи за изграждане на покривна фотоволтаична инсталация.
Документи за изграждане на покривна фотоволтаична инсталация.
Първоначални стъпки и необходими документи за изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия върху покривната конструкция на сграда в режим на етажна собственост, чиято обща инсталирана мощност ще бъде до 30kW.
Изисквания и документи за ограда.
Изисквания и документи за ограда.
Кратко описание на изискванията за изграждане на огради. Извадка от Закона за устройство на територията, отнасяща се за огради: Чл. 48. (1) Урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат към улицата и към съседните урегулирани поземлени имоти.
Закон за устройство на територията.
Закон за устройство на територията.
Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели
Закон за управление на етажната собственост.
Закон за управление на етажната собственост.
Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.
Закон за собствеността.
Закон за собствеността.
Този закон урежда собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, както и владението и вписванията.МЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
Партньори
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.

4. НАШ ОФИС
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА
За електроенергия
За Вода
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: 052 812 112
тел.: 0886 636 664
тел.: 0886 636 645
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ


2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни