0886 636 664        office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1       ВХОД ЗА КЛИЕНТИ
Документи

Декларация за притежаване на куче

Заявление за промяна в обстоятелствата

Искане на собствениците на 20% идеални части от общите части за свикване на Общо събрание

Пълномощно за общо събрание
Пълномощно за гласуване

Жалба до управителя на етажната собственост
Жалба до управителя на етажната собственост
 
Бланка за попълване на КНИГА СОБСТВЕНИЦИ - Самостоятелен обект
Бланка за попълване на КНИГА СОБСТВЕНИЦИ - Самостоятелен обект Указания

Уведомление по чл.51, ал.2
Заявление за освобождаване от такса смет
 
Декларация по чл. 71, т. 1 ОТ ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 
Констативен протокол за установяване на нарушение
 
 
МЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА
BIC: STSABGSF IBAN: BG69STSA93000026730496
Получател: ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА” ЕООД
ОСНОВАНИЕ:
ж.к...............,ул................... ,вх...........,ет............,ап........... ,месечна вноска ..........(месец) или ж.к...............,ул................... ,вх...........,ет............,ап........... ремонт ...."
ВАЖНО е да започнете основанието на преводното нареждане с точния номер и адрес на Вашия апартамент.

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: (+359) 886 636 664
тел.: (+359) 886 636 623
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ2021, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни