0886 636 664        office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1       ВХОД ЗА КЛИЕНТИ
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

 • Водене на пълния набор законово изискуема документация съгласно Закона за управление на етажната собственост;
 • Изготвяне на правилник за вътрешния ред и следене за неговото прилагане;
 • Консултиране на собствениците при вземане на общи решения;
 • Организация и съдействие при изпълнение на взетите от Общото събрание решения;
 • Регистрация на етажната собственост в съответните административни регистри;
 • Създаване на сдружение на Етажната собственост в Агенция по вписванията в регистър БУЛСТАТ;
 • Организиране на текущи и аварийни ремонти и контрол върху изпълнението им;
 • Представителство на Етажната собственост пред трети лица;
 • Своевременна реакция при подаден сигнал за бедствие или авария на територията на общите части на Етажната собственост и координиране на дейностите по отстраняването им.
 • Изготвяне и актуализиране на бюджет на входа;
 • Събиране на месечните вноски за общи разходи на етажната собственост, в размер по бюджет утвърден с решение на Общото събрание. Събирането на вноските се извършва без оскъпяване през системата на Изипей/ePay, или с банков превод. Периодично минава касиер на вечерно посещение за събиране на вноските в брой.Възможност за заплащане в нашия офис в брой или на ПОС терминал;
 • Заплащане в срок на месечните разходи за общите части на сградата към електроразпределително, водоснабдително, асансьорни и всички други дружества;
 • Заплащане на допълнителни разходи, извън обичайните за услуги и консумативи, само след одобрение от Управителния съвет;
 • Съхраняване на платежни документи;
 • Изготвяне на периодични отчети или при поискване: събрани такси за общи разходи, забавени плащания, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, приходи и разходи в общата каса. Чрез приложението „Вход за клиенти“ можете да следите текущото състояние на финансите на етажната Ви собственост;
 • Поддръжка на инсталациите и съораженията в Общите части на Етажната собственост,включва:
  Уведомяване на инвеститора/строителя за гаранционни повреди в общите части;
  от 09:00 до 17:00 в делнични дни ,а при необходимост и в извън работно време;
 • Редовно посещение и техническо обслужване по график;
 • Осъществява се обща техническа поддръжка на сградата и инспектиране на всички технически съоражения в комплекса;
 • Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации /крушки,ключове, предпазители и др. дребни ремонти в ОБЩИТЕ ЧАСТИ/;
 • Организиране на неотложни аварийни дейности от специализирани фирми;
 • Контролира и кординира изпълнението на дейности по ремонт от външни фирми;
 • Отговорник за техническата поддръжка на комплекса ще бъде на разположение
 • Приемане на аварийни сигнали 24 часа в денонощието;
 • Асансьори;
 • ВиК;
 • Съоражения и уреди за контрол на достъпа;
 • Бариера,автоматични врати;
 • Четящи устройства и други подобни;
 • Поддръжка на вентилационна система в общите части/вкл. подземен паркинг/;
 • Поддръжка на пожароизвестителни системи;
 • Възстановяване на изтрита маркировка/ вкл. на подземни паркинги/.


                                                            Цена от 7 лв. месечно на апартамент

МЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА
BIC: STSABGSF IBAN: BG69STSA93000026730496
Получател: ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА” ЕООД
ОСНОВАНИЕ:
ж.к...............,ул................... ,вх...........,ет............,ап........... ,месечна вноска ..........(месец) или ж.к...............,ул................... ,вх...........,ет............,ап........... ремонт ...."
ВАЖНО е да започнете основанието на преводното нареждане с точния номер и адрес на Вашия апартамент.

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: (+359) 886 636 664
тел.: (+359) 886 636 623
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ2021, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни