Професионален домоуправител - Хоум Мениджмънт Варна
   0886 636 664    0886 636 645       office@homemanagementvarna.com    Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, ет.1      
Санирането стартира отново: Нови правила и без приоритет за чакащите.

    Оказва се,че хилядите чакащи сдружения с готови документи няма да ползват предимство, а ще правят ново обследване.
Критерии за подбор, които трябва да бъдат публикувани в най-кратки срокове, ще определят качеството на проектите и тяхното класиране.
Покриване на разходите за обследване и технически паспорт ще има само при спечелване и сключване на договор за саниране.
С три месеца закъснение от индикативните дати санирането започва отново. Служебният министър на регионалното развитие Иван Шишков обяви, че прием на документи по програмата за саниране на жилищни сгради от Плана за възстановяване и устойчивост ще започне в началото на ноември.
 
    Над 1,4 млрд. лв. от Плана са заложени за енергийно обновление на жилищните сгради. За тях ще могат да кандидатстват сгради във всички 265 общини, с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик, а не както беше предвидено последно - всички с над 3 апартамента.
 
    Основните промени в програмата са промяна на критериите спрямо предната такава, което значи, че всички ще трябва да кандидатстват наново, както и промяната на оценката - от състезание за време към стандартно класиране и оценка.
 
    Най-важното, което трябва да знаят хилядите чакащи сдружения с готови документи, подадени по старата Национална програма за енергийна ефективност, е, че няма да ползват предимство. Въпреки че такива бяха първоначалните съобщения от МРРБ по времето на министър Гроздан Караджов, има нови условия, които връщат кандидатите в начална фаза.
 
"   Причините за това са различните изисквания за постигане на енергиен клас по Плана за възстановяване и устойчивост спрямо условията по Националната програма за енергийна ефективност", посочва заместник регионалният министър Десислава Георгиева, пуснато до медиите. Всички сгради, които ще бъдат подкрепени по новата програма, трябва да постигнат енергиен клас B и минимум 30% спестявания на първична енергия, а по националната програма изискването беше за по-ниския клас на енергопотребление.
 
   Така 3311 сдружения на етажна собственост, които са в регистъра на Българската банка за развитие (ББР) и за които миналият път не стигна финансирането, ще започнат подготовка на своите документи и кандидатстване отначало.
 
   Другата много важна промяна е, че вече няма да важи принципът "Първи по време, първи по право". Вместо всеки, който е подал да получава финансиране, ще има подбор и оценяване.
 
    Всички проекти ще бъдат оценявани строго съгласно одобрените критерии и ще има подбор, така че да сме сигурни, че ще изпълним условията на ЕС за постигане на отлични резултати по отношение на енергийната ефективност на сградите", се цитира в съобщението Добромир Василев - директор на дирекция "Жилищна политика" към МРРБ. Част от критериите ще са процент енергийно спестяване на първична енергия, очаквано годишно спестяване на въглероден диоксид, ефективност на инвестицията за енергийна ефективност, брой санирани самостоятелни обекти в сградата и други.
 
     Допълнителни точки ще получат сградите, които предвиждат и изграждането на други системи за постигането на клас А на енергийна ефективност като внедряване на ВЕИ в сградата или допринасяне на сградата към архитектурния облик на населеното място, ако има общински наредби, изискващи определен изглед на фасадите.
 
    Запазват се двата етапа на кандидатстване. По първия ще може да се кандидатства до края на март 2023, а по втория до края на декември 2023 година. Както беше оповестено и първоначално, първата група ще получи 100% финансиране, втората 80%, а 20% ще са за сметка на собствениците. Новите правила вероятно значат, че не всички, които успеят да подадат в първия срок, ще получат финансиране, ако не попаднат в подбора.
 
    Кой може да участва и как.
"Процедурата ще стъпи на добрия опит от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", подчертава министър Шишков.
 
    Допустими за саниране ще са сгради - блокове или блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство. Собствениците ще са задължени да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в програмата, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.
 
    Самостоятелни къщи и еднофамилни сгради не подлежат на безвъзмездна помощ за саниране по тази програма, но за тях ще има отделно финансиране.
 
     Всяко сдружение ще трябва да изготви за своя сметка технически паспорт на сградата, както и енергийно обследване. Разходите за подготовката на тези документи обаче ще бъдат покрити и възстановени след сключване на договор за саниране с МРРБ. Но пък тези, които не успеят да се класират, съответно няма да могат и да възстановят своите разходи за обследване и издаване на технически паспорт.
 
     Какво е допустимо и какво не.
   Дейностите, които са допустими по програмата, са подмяна на дограми, монтаж на топлоизолация по стени, покриви, подове, монтиране на възобновяеми енергийни източници.
 
    Няма да се финансира подмяната на асансьори, но ще са допустими системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници, ремонт или подмяна на отоплителни, охладителни и вентилационни системи в общите части на сградата, замяна на вертикалните отоплителни системи с хоризонтални, ремонт на електрическите системи в общите части и монтаж на енергоспестяващо осветление, системи за автоматизирано осветление и отопление на сградите и др.
 
     Допустими за финансиране ще са също съпътстващите строително-монтажни дейности в хода на изпълнение на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на общите части, както и за възстановяване в първоначалния вид на собствеността на хората, която е нарушена при монтирането на дограма или други за отстраняване на локални дефекти и повреди, ремонт на пожарна техника, мълниезащитата на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда и др.
 
     Няма да се финансират дейности като вертикална планировка на сградите, ремонт на ВиК системите, обзавеждане или смяна на отоплителните уреди на жилищата.
 
     При подготовката на своите бюджети сдруженията ще трябва да се съобразяват с определени от програмата референтни цени, които да следват.
 
     Кои са отговорните институции.
    Управляващ орган по процедурата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а според министър Шишков до края на седмицата трябва да бъде публикуван целият пакет документи за обществено обсъждане, включително заложените критерии и изисквания. Министерството е и органът, който ще осъществява контрол по изпълнението.
 
    "Общините ще имат голяма роля при изпълнението на проектите за саниране", подчерта Шишков. Именно с тях (със съответната община) всяко сдружение ще трябва да сключи партньорски договор, към който да изготви и индикативна количествено-стойностна сметка. Това е допълнително изискване освен подготовката на обследването за енергийна ефективност и паспорт.
 
     Възлагането на строително-монтажните работи също ще бъде отговорност на партньорите по проектите и в частност на общините от името на етажната собственост.
 
     По отношение на въпросите кой и къде ще се приемат заявленията от кандидатстващите сдружения и в отговор за "Капитал" от МРРБ посочиха, че "сдруженията ще подават своите предложения в партньорство със съответната общинска администрация в информационната система на механизма - ИСУН".


23.10.2022г.
Източник:
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/10/04/4398356_za_bezplatnoto_sanirane_shte_se_kandidatstva_do_kraia/


ВИЖ ВСИЧКИМЕНЮ
Начало
За нас
Галерия
Актуално
Партньори
КонтактиПОЛЕЗНО
Начини на плащане
Документи
Въпроси
Сигнали
УСЛУГИ
Професионален домоуправител
Касиер
Професионално почистване
Онлайн справки
Озеленяване
Техническа поддръжка
Охрана
Видеонаблюдение
Поддръжка на басейни


ПАКЕТИ
Професионален домоуправител
Домоуправител + Касиер
Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. КАСИТЕ на EasyPay
Абонатните номера ще намерите на Вашето информационно табло.

2. БАНКОВА СМЕТКА

3. НА КАСИЕР
Периодично посещение на място в етажната собственост за събиране на вноските в брой.

4. НАШ ОФИС
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА
За електроенергия
За Вода
КОНТАКТИ
гр. Варна, пл.Петко Р. Славейков 4 А, етаж 1
GPS: 43.198358, 27.914831
тел.: 052 812 112
тел.: 0886 636 664
тел.: 0886 636 645
office@homemanagementvarna.comСОЦИАЛНИ МРЕЖИ


ПЛАТЕТЕ ПРЕЗ


2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни